RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET DEĞERLENDİRME VE KALİTE ARTIRIMA YÖNELİK ANKET FORMU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI

HİZMET KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE ARTIRMAYA

YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI

 

Kuruluşunuzun Statüsü

 

Şahıs Firması

Limited Şirket

Anonim Şirket

Kollektif Şirket

Komandit Şirket

Kooperatif

Diğer  

 

Kuruluşunuzun Faaliyet Türü

 

Ticaret

Hizmet

İmalat

Turizm

Ulaştırma

Tarım Hayvancılık      

 

İşletmenizdeki Çalışan Sayısı

 

1-9

10-49

50-249

250 ve Üzeri  

Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (1: Kötü,  2:İdare Eder,  3: Kötü  4: İyi   5 : Çok İyi biçiminde) puanlayarak belirtiniz

  Başkanlık   Genel Sekreterlik   Tahsilat   Ticaret Sicil   Muhasebe   İç Ticaret   Oda Sicil   Dış Ticaret   Sekreter   Kalite
Personelin Davranışı                  
Süre                  
Bilgi Yeterliliği                  
Kaynak Yeterliliği                  
Talebin Karşılanma Düzeyi                  

Odamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz

 

Telefon

Faks

Dergi

Basın

Komite Çalışmaları

Eposta

SMS

Web Sayfası

Diğer  

Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?

 

Çok Sık

Ara Sıra

Çok Seyrek

Hiç

Haberim Olmuyor  

Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

 

İyi

Orta

Kötü                                

İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

İYİ ORTA KÖTÜ

Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?

 

 

 

 

               

Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?

 

 

 

               

Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?

 

 

 

 

               

Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?

 

 

 

 

               

Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?

 

 

 

 

               

Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?

 

 

 

 

               

İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)  

Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)  
Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)  
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)  
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)  
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)  
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)  
Diğer  
VAKİT AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

BU ANKET RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI BİLGİ İŞLEM MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.